Karta charakterystyki, Karta SDS, Opracowanie receptur, Oznakowanie opakowań, Specyfikacja produktu, Zgodność etykiet

Chemia gospodarcza

 • Opracowanie receptur
  • Podanie proporcji składników z uwzględnieniem nazw handlowych i INCI surowców
  • Opis procesu technologicznego
  • Podanie adresu dostawców surowców i osoby kontaktowej
 • Karty charakterystyki (j. polski, j. angielski)
  • Opracowanie kart charakterystyki z uwzględnieniem zasad klasyfikacji i oznakowania zgodnych z Rozporządzeniem CLP (WE) 1272/2008 na podstawie dostarczonych oryginalnych kart surowców
  • Opracowanie kart charakterystyki z uwzględnieniem zasad klasyfikacji i oznakowania zgodnych z Rozporządzeniem CLP (WE) 1272/2008 na podstawie receptury
  • Ocenę posiadanych przez Państwa kart charakterystyki pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami oraz przedstawienie planu naprawczego karty
 • Oznakowanie opakowania jednostkowego
  • Ocenę posiadanego przez Państwa oznakowania (etykiet) produktów chemicznych pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami oraz przedstawienie planu naprawczego
  • Aktualizację istniejącego oznakowania na podstawie posiadanych kart charakterystyki i/lub danych o produktach
  • Opracowanie nowego oznakowania zgodnych z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia CLP (WE) 1272/2008 (wszystkie języki Unijne)
 • Specyfikacja produktu
  • Opracowanie specyfikacja produktu na podstawie dostarczonych danych
 • Normy zakładowe
  • Opracowanie norm zakładowych na podstawie dostarczonych danych
  • Ocenę posiadanych przez Państwa norm zakładowych oraz przedstawienie planu naprawczego
 • Arkusz danych składników
  • Opracowanie arkuszy danych składników zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 648/2004 w sprawie detergentów
 • Inne usługi
  • Zgłoszenie preparatu niebezpiecznego do ELDIOM
  • Doradztwo w zakresie wprowadzania produktów chemii gospodarczej do obrotu

W przypadku zleceń dotyczących przygotowania dokumentacji dla większej ilości produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej, oraz dla produktów z jednej grupy asortymentowej, istnieje możliwość negocjacji ceny.