Kosmetyki

  • Raport bezpieczeństwa kosmetyku
  • Notyfikacja kosmetyku na portalu CPNP
  • Przedstawienie zakresu badań kosmetyku potrzebnych do przygotowania dokumentacji. Zlecenie i dostarczenie próbek do wybranych laboratoriów, pilotowanie procesu badań oraz ocena końcowa badań
  • Przygotowanie treści oznakowania opakowania produktu kosmetycznego
  • Opracowanie składu produktu zgodnie z nazewnictwem INCI na podstawie kart charakterystyk surowców i receptury ramowej produktu
  • Weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, np: składu, posiadanych wyników badań i dokumentów
  • Doradztwo w zakresie wprowadzania kosmetyków do obrotu, opracowania dokumentacji technologicznej

W przypadku zleceń dotyczących przygotowania dokumentacji dla większej ilości produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej, oraz dla produktów z jednej grupy asortymentowej, istnieje możliwość negocjacji ceny.

Raport bezpieczeństwa, Oznakowanie opakowań, Notyfikacja CPNP, Zgodność etykiet